Zakłócenia w harmonogramie linii lotniczych zdarzają się bardzo często. Duży ruch na lotniskach, nieprzewidziane warunki pogodowe, mniejsze lub większe awarie stają się przyczyną konieczności długiego oczekiwania. Dowiedz się, kiedy pasażerom należy się zwrot za opóźniony samolot, na jakie podstawy prawne powinni się powołać i jak mają ubiegać się o uzyskanie rekompensaty.

Odszkodowanie za odwołany lot - krok po kroku

Wypełnij formularz

Abyśmy mogli zająć się Twoją sprawą, wypełnij poniższy formularz, udzielając nam podstawowych informacji.

Wyślij dokumenty

Po wstępnej analizie sprawy, poprosimy Cię o przesłanie dokumentów dotyczących Twojego lotu.

Teraz nasza kolej

Po otrzymaniu dokumentów rozpoczynamy działania w celu uzyskania dla Ciebie należnego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania

Po zakończeniu naszych działań otrzymasz na wskazane konto należne pieniądze.

Zwrot za opóźniony samolot – podstawa prawna

Prawa pasażerów latających liniami lotniczymi zarejestrowanymi na terenie UE reguluje Rozporządzenie WE Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wydane 11 lutego 2004 roku. W przepisach tych ujednolicono zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów, których lot został opóźniony, odwołany lub odmówiono im przyjęcia na pokład mimo posiadania ważnego biletu (chodzi o sytuacje, gdy przewoźnik sprzeda więcej biletów niż jest miejsc). Na Rozporządzenie to należy się powołać we wniosku z roszczeniami do linii lotniczych o złamanie warunków umowy.

Przepisy te dotyczą tras, w których lotnisko startowe lub końcowe znajduje się na terenie Unii Europejskiej. 31 maja 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE (C-537/17) orzekł, że prawo do odszkodowań za opóźnienia mają także pasażerowie lotów łączonych do państwa trzeciego z międzylądowaniem na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że 2 lub więcej lotów w jednej rezerwacji uznaje się za lot łączony. Jednocześnie warto wiedzieć, że gdy w ramach jednej rezerwacji wykupimy lot do miejsca docelowego wraz z lotem powrotnym, obie trasy są traktowane przez przewoźnika jako 2 oddzielne usługi (ma to znaczenie m.in. przy ustalaniu wysokości odszkodowania za opóźnienie, które jest zależne od długości trasy).

Kiedy zwrot za opóźniony samolot?

Za opóźnienie, które uprawnia pasażera do rekompensaty, uznaje się spóźnienia samolotu przekraczające 3 godziny. Wysokość odszkodowania za opóźniony lot jest uzależniona od długości opóźnienia oraz trasy.

Pasażer ma prawo ubiegać się o:

  • 250 euro za opóźnienie powyżej 3 godziny, na trasie poniżej 1 500 km,
  • 400 euro za opóźnienie powyżej 3 godziny, na trasie o długości 1 500 – 3500 km,
  • 600 euro za opóźnienie powyżej 4 godziny, na trasie powyżej 3 500 km.

W Rozporządzeniu WE 261/2004 pojawia się także zapis, że pasażer ma prawo wykorzystać zwrot za opóźniony samolot, gdy ten spóźni się powyżej 5 godzin. Może on wtedy zażądać zwrotu pieniędzy za bilet. Pasażer ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z dalszej podróży, a przewoźnik musi mu zwrócić pełny koszt biletu w ciągu 7 dni. Zwrot za opóźniony samolot obejmuje również sytuację, gdy pasażer przebył część trasy (w przypadku lotu łączonego), ale opóźnienie sprawia, że dalsza podróż nie służy już pierwotnemu celowi (np. podróżny jechał na służbową konferencję, szkolenie, koncert, mecz lub inne wydarzenie, na które z powodu opóźnienia już by nie zdążył). Linie lotnicze muszą wtedy zapewnić pasażerowi bezpłatny powrót do lotniska startowego (pierwszego miejsca wylotu) w możliwie jak najwcześniejszym terminie. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie ze zwrotu ceny biletu automatycznie oznacza rezygnację z prawa do ubiegania się o odszkodowanie za opóźnienie.

Zwrot za brak opieki

Spore opóźnienie dla pasażerów oznacza konieczność spędzenia dłuższego czasu na lotnisku. Przepisy nakładają wtedy na przewoźnika konieczność zapewnienia opieki nad pasażerami opóźnionego lotu.

Mają oni prawo do:

  • bezpłatnych posiłków i napojów,
  • komunikacji (2 rozmowy telefoniczne, 2 maile lub faksy),
  • informacji na temat powodów opóźnienia,
  • bezpłatnego noclegu (gdy czas oczekiwania na opóźniony samolot to jedna lub więcej nocy),
  • bezpłatnego transferu z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko (gdy linia lotnicza jest zobowiązana zapewnić nocleg).

Niektóre linie lotnicze nie poczuwają się jednak do opieki nad pasażerami. W takim przypadku należy zebrać rachunki potwierdzające poniesione wydatki (paragony lub faktury za posiłki i napoje, rachunki z hotelu, rachunki za taksówkę itp.). Dokumenty te pozwolą udowodnić poniesione wydatki i zażądać zwrotu kosztów od przewoźnika. Należy je dołączyć do wniosku o zwrot za opóźniony samolot (odszkodowanie). W formularzu należy wtedy wskazać, że ponieśliśmy określone wydatki, ponieważ przewoźnik nie dopełnił swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia WE 261/2004.