Byłeś zmuszony długo czekać na lotnisku z powodu poważnego opóźnienia lotu? Spóźniłeś się przez to na przesiadkę na kolejny lot lub ważne spotkanie bądź straciłeś cenny czas, który planowałeś wykorzystać zupełnie inaczej na miejscu?  Opóźnienia w podróżach lotniczych niestety się zdarzają. Zgodnie z prawem europejskim, pasażerom należy się jednak zadośćuczynienie. Jednym z nich jest rekompensata za opóźniony lot. Dowiedz kiedy ona przysługuje, jakie przepisy regulują takie sytuacji i co dokładnie możesz otrzymać w ramach zadośćuczynienia.

Odszkodowanie za odwołany lot - krok po kroku

Wypełnij formularz

Abyśmy mogli zająć się Twoją sprawą, wypełnij poniższy formularz, udzielając nam podstawowych informacji.

Wyślij dokumenty

Po wstępnej analizie sprawy, poprosimy Cię o przesłanie dokumentów dotyczących Twojego lotu.

Teraz nasza kolej

Po otrzymaniu dokumentów rozpoczynamy działania w celu uzyskania dla Ciebie należnego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania

Po zakończeniu naszych działań otrzymasz na wskazane konto należne pieniądze.

Jakie przepisy regulują opóźnione loty?

Opóźnione loty na terenie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie WE 261/2004, którym zawarto szczegółowe przepisy z prawami przysługującymi pasażerom. O odszkodowanie mogą ubiegać się pasażerowie niezależnie od miejsca ich zamieszkania – znaczenie ma tylko to, aby lotnisko startowe lub docelowe znajdowało sie w UE.

Zgodnie z przepisami pieniężna rekompensata za opóźniony lot przysługuje, gdy:

  • opóźnienie wynosi ponad 3 godziny,
  • Twoja odprawa odbyła się w terminie (nie później niż 45 minut przed odlotem),
  • opóźnienie lotu powstało z winy linii (np. z powodu problemów technicznych czy nieprawidłowej logistyki),
  • linia lotnicza ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej (samolot musi wystartować lub wylądować na obszarze UE).

W Polsce o należne odszkodowanie można ubiegać się przez 1 rok od momentu feralnego lotu. Możesz wnioskować o odszkodowanie nawet wtedy, gdy przewoźnik zapewnił Ci vouchery na posiłki i napoje czy nocleg w hotelu.

Gdy podróżujesz poza Unią Europejską, możesz ubiegać się o rekompensatę na podstawie przepisów Konwencji Montrealskiej podpisanej w 2003 roku przez 120 państw (m.in. USA). Na jej podstawie pasażerowie linii lotniczych mogą ubiegać się o rekompensatę m.in. za szkody finansowe poniesione w wyniku opóźnienia lotu (np. zwrot kosztu noclegu w hotelu).

Prawo do opieki i informacji

Gdy opóźnienie lotu przekracza 2 godziny, pasażerom przysługuje prawo do opieki. W jego ramach pasażerowie, którzy utkną na lotnisku w oczekiwaniu na opóźniony lot, powinni otrzymać od przewoźnika posiłki i napoje. Należy się im także prawo do komunikacji (2 rozmowy telefoniczne, faksy oraz e-maile). W przypadku długiego opóźnienia niezbędny może okazać się nocleg. Przewoźnik ma wtedy obowiązek zapewnić oczekującym zakwaterowanie w hotelu wraz z transferem z lotniska do miejsca zakwaterowania.

Pasażerowie mają również prawo do informacji. Przedstawiciel przewoźnika ma obowiązek informować ich na bieżąco o rozwoju sytuacji, zastosowanej procedurze oraz prawach, które im przysługują.

Finansowa rekompensata za opóźniony lot

Rozporządzenie WE 261 przewiduje finansowe rekompensaty za opóźniony lot. Odszkodowanie pieniężne należne jest pasażerom, gdy ich lot opóźni się o ponad 3 godziny. Czas ten liczony jest w momencie przybycia na lotnisko docelowe. Drobne opóźnienia wylotu przewoźnik może nadrobić bowiem w powietrzu, dzięki czemu pasażerowie dotrą na czas. Wysokość rekompensaty jest uzależniona od czasu opóźnienia oraz odległości lotu.

Możesz uzyskać:

  • do 250 euro – gdy odległość lotu jest mniejsza niż 1 500 km, a opóźnienie wynosi ponad 3 godziny,
  • do 400 euro – gdy odległość lotu wynosi od 1 500 do 3 500 km (lub ponad 3 500 km w przypadku lotów pomiędzy lotniskami na terenie UE), a opóźnienie wynosi ponad 3 godziny,
  • do 600 euro – gdy odległość lotu wynosi ponad 3 500 km, a lot był opóźniony o ponad 4 godziny.

Kiedy rekompensata w postaci voucherów?

Wiele linii lotniczych oferuje pasażerom opóźnionych lotów vouchery na kolejną podróż. W niektórych przypadkach akceptacja takiego voucheru oznacza zrzeczenie się prawa do rekompensaty pieniężnej. Warto samodzielnie ocenić, które rozwiązanie w naszym przypadku będzie korzystniejsze. Dla osób, które często podróżują voucher lotniczy może być wygodnym rozwiązaniem. Pasażerowie okazjonalni częściej rozważają wnioskowanie o odszkodowanie finansowe.

Kiedy nie należy się rekompensata za opóźniony lot?

Odszkodowanie nie należy się, gdy opóźnienie wynika z czynników zewnętrznych, a nie winy linii lotniczych.

Chodzi tutaj o tzw. „nadzwyczajne okoliczności”, którym przewoźnik nie jest w stanie zaradzić:

  • złe warunki pogodowe,
  • strajki wpływające na usługi lotnicze,
  • sytuacja polityczna w określonym kraju.

Usterki techniczne samolotu nie są przeszkodą w staraniu się o rekompensatę za opóźniony lot. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dojdzie do nich w wyniku czynnika zewnętrznego niezależnego od przewoźnika (np. gdy ptak wleci w silnik maszyny).