Abyśmy mogli zająć się Twoją sprawą, wypełnij poniższy formularz, udzielając nam podstawowych informacji.

Prawa pasażerów w zakresie odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie lotu reguluje ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Dzięki temu możemy uzyskać dla Państwa nawet 600 Euro odszkodowania.

lot opozniony odszkodowanie

Loty krótsze niż 1500 km

odszkodowanie za opoznione loty

Loty 1500 km – 3500 km

odszkodowanie za odwolane loty

Loty powyżej 3500 km

Formularz

Imię i nazwisko pasażera

Kontakt telefoniczny

Kontakt mailowy

Linia lotnicza

Numer lotu

Data lotu

Planowana godzina przylotu do portu docelowego

Rzeczywista godzina przylotu do portu docelowego

Miejsce wylotu

Miejsce przylotu

Przyczyna opóźnienia wg wiedzy pasażera (opisz własnymi słowami)

Skąd wiesz o naszej ofercie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania o odzyskanie odszkodowania. Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem i RODO - klauzulą informacyjną.