Natężenie ruchu lotniczego cały czas rośnie. Szacuje się, że każdej doby nad UE kursuje nawet ponad 25 000 samolotów! Nic więc dziwnego, że czasami zdarzają się zaburzenia w harmonogramach lotów. Anulowanie zarezerwowanej podróży dla pasażera oznacza utrudnienia w dotarciu do celu, zaburza plany i bywa powodem dużego stresu. Sprzedaż biletu lotniczego oznacza automatyczne zobowiązanie przewoźnika, że dostarczy pasażera do celu. Odwołanie lotu to niedotrzymanie umowy i konieczność wynagrodzenia tego Klientowi. Dowiedz się, co zrobić w sytuacji odwołania lotu i jak ubiegać się o należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za odwołany lot - krok po kroku

Wypełnij formularz

Abyśmy mogli zająć się Twoją sprawą, wypełnij poniższy formularz, udzielając nam podstawowych informacji.

Wyślij dokumenty

Po wstępnej analizie sprawy, poprosimy Cię o przesłanie dokumentów dotyczących Twojego lotu.

Teraz nasza kolej

Po otrzymaniu dokumentów rozpoczynamy działania w celu uzyskania dla Ciebie należnego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania

Po zakończeniu naszych działań otrzymasz na wskazane konto należne pieniądze.

Jakie przepisy prawne chronią pasażerów?

Prawa pasażerów linii lotniczych na terenie UE chroni rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dotyczy ono wszystkich lotów (rejsowych, niskobudżetowych, czarterowych), które rozpoczynają się lub kończą w portach lotniczych na terenie UE oraz są obsługiwane przez przewoźników zarejestrowanych w Unii.

Odwołany lot – co przysługuje pasażerowi?

Gdy linie lotnicze odwołają planowany lot, pasażer posiadający ważny bilet ma prawo do:

 • rezygnacji z podróży ze zwrotem pełnej ceny biletu,
 • zmiany planu podróży,
 • uzyskania opieki od przewoźnika,
 • wystąpienia o odszkodowanie za odwołany lot.

Prawo do rezygnacji z podróży ze zwrotem pełnej ceny biletu

Twój lot został odwołany? Masz prawo całkowicie zrezygnować z podróży, a przewoźnik w ciągu 7 dni ma obowiązek zwrócić Ci pełne koszty biletu (w cenie, w którym został on zakupiony). Jeżeli część podróży już odbyłeś, linie lotnicze powinny zwrócić Ci koszt za pozostałą jej część. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy odwołany lot (w ramach jednej rezerwacji) zaburzy Twoje plany i przebyta część podróży będzie bezcelowa, masz prawo do zwrotu całej ceny biletu oraz bezpłatnego lotu powrotnego do miejsca wylotu (w możliwie jak najwcześniejszym terminie). Zwrot kosztów biletu za anulowany lot przysługuje nawet pasażerom lotów, które zostały anulowane z powodu tzw. nadzwyczajnych okoliczności (niezależnych od przewoźnika).

Prawo do zmiany planu podróży

Linie lotnicze, odwołujące lot, są zobowiązane zapewnić pasażerom zmianę planu podróży w taki sposób, aby Ci mogli dotrzeć do lotniska docelowego w podobnych warunkach i w najwcześniejszym możliwym terminie (lub w terminie późniejszym, ale dogodnym dla pasażera). Pamiętaj jednak, że prawo do zmiany planu podróży nie będzie Ci przysługiwać, gdy skorzystasz ze zwrotu kosztów zakupu biletu.

Prawo do opieki

Gdy skorzystasz z prawa do zmiany planu podróży i będziesz oczekiwał na lot alternatywny, przewoźnik ma obowiązek zapewnić Ci opiekę. Przysługują Ci bezpłatne napoje i wyżywienie oraz dostęp do informacji (2 rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile). Przy oczekiwaniu przez jedną lub więcej nocy, linie lotnicze mają obowiązek zagwarantować bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transfer na trasie lotnisko-hotel i hotel-lotnisko.

Odwołany lot – odszkodowanie

Przewoźnik, który odwołuje planowany lot, łamie warunki umowy zawartej z Klientem kupującym bilet lotniczy, dlatego jest zobowiązany mu to wynagrodzić.

Odszkodowanie za odwołany lot uzależnione jest od długości trasy i wynosi:

 • 250 euro dla tras o długości do 1 500 km,
 • 400 euro dla tras o długości od 1 500 do 3 500 km,
 • 600 euro dla tras dłuższych niż 3 500 km (i tras poza UE).

Linie lotnicze mają jednak prawo zmniejszyć odszkodowanie o 50%, gdy zaoferują lot alternatywny. Czas przylotu samolotu na lotnisko docelowe nie może jednak przekraczać (w stosunku do lotu pierwotnego):

 • 2 godzin – przy trasie o długości do 1 500 km,
 • 3 godzin – przy trasach o długości od 1 500 do 3 500 km,
 • 4 godzin – przy trasach o długości powyżej 3 500 km.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za odwołany lot?

Rozporządzenie WE nr 261/2004 dokładnie definiuje sytuacje, gdy pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie za odwołany lot.

Linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty rekompensaty, gdy:

 • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wylotu,
 • pasażer dowiedział się o odwołaniu lot w okresie krótszym niż 14 dni, ale przewoźnik zagwarantował mu lot alternatywny do miejsca docelowego w podobnym czasie i podobnych warunkach,
 • odwołanie lotu było spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności (złe warunki pogodowe, strajk pracowników lotniska lub odprawy, niestabilną sytuację polityczną, zderzenie samolotu z ptakiem itp.).

Odszkodowanie za odwołany lot na terenie UE

Podróżujesz z lub do UE i na lotnisku ogłoszono odwołany lot? Odszkodowanie oraz zwrot kosztów biletu (lub lot alternatywny na podobnych warunkach) przysługuje Ci na mocy przepisów unijnych.

Pamiętaj, aby:

1. Zachować kartę pokładową i dokumenty potwierdzające podróż.

6-cyfrowy numer rezerwacji lotu znajdziesz na karcie pokładowej i bilecie elektronicznym. Najlepiej zachować wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie rezerwacji.

2. Spróbować dowiedzieć się, dlaczego lot został odwołany.

Wniosek o odszkodowanie za odwołany lot należy odpowiednio umotywować. Większość przewoźników stara się udowodnić, że anulowanie podróży wynikło nie z ich winy, dlatego należy dobrze przygotować się do walki o należną rekompensatę. Już na lotnisku warto postarać się uzyskać możliwie jak najbardziej precyzyjną odpowiedź z powodem odwołania lotu.

3. Poprosić o zapewnienie lotu alternatywnego lub zwrot kosztów biletu.

Masz prawo do rezygnacji z podróży i odzyskania kosztów biletu. Możesz również zdecydować się na lot alternatywny. Gdy zarezerwowałeś bilet w 2 strony i został odwołany wyłącznie lot powrotny, przewoźnik ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatny powrót na lotnisko docelowe.

4. Zapisać czas przybycia na lotnisko docelowe.

Linie lotnicze mają prawo obniżyć odszkodowanie nawet o 50%, gdy zapewnią lot alternatywny. Znaczenie ma tutaj czas opóźnienia w stosunku do lotu pierwotnego, dlatego tak ważne jest zanotowanie czasu przylotu. Liczy się godzina, gdy samolot zatrzyma się przy bramce, a drzwi zostaną otworzone dla wysiadających pasażerów.

5. Poprosić o zapewnienie posiłków, napojów oraz noclegu w hotelu

Przy opóźnieniu minimum 2 godziny masz prawo do darmowych napojów i posiłków. Prawo do opieki dotyczy także pasażerów oczekujących na loty alternatywne zastępujące anulowane trasy. W przypadku, gdy oczekujesz przez całą noc, masz prawo do noclegu w hotelu opłaconego przez linie lotnicze oraz transferu na trasie lotnisko-hotel. Gdy przewoźnik nie dopełnił swojego obowiązku, zatrzymaj rachunki i faktury. Dokumenty te dołączysz do późniejszego wniosku o odszkodowanie i poprosisz o zwrot poniesionych kosztów.

6. Uważać na propozycje linii lotniczych

Przedstawiciel przewoźnika może Ci zaproponować vouchery podróżne, bony lub inne świadczenia w zamian za zrzeczenie się praw do dalszych reklamacji. Odszkodowanie za odwołany lot może sięgać nawet 600 euro za osobę, dlatego nie warto rezygnować z niego na rzecz upominków, które zwykle są mniej wartościowe.

Odszkodowanie za odwołany lot na terenie USA

Podróżujesz lotami krajowymi na terenie USA? Niestety tutaj nie obowiązują przepisy unijne, dlatego nie możesz powoływać się na nie w swojej reklamacji i żądaniu odszkodowania za odwołany lot. Konwencja Montrealska zapewnia przede wszystkim rekompensaty za straty finansowe poniesione z winy przewoźnika (np. zagubienie bagażu). W przypadku anulacji lotów bonifikaty uzależnione są od polityki wizerunkowej prowadzonej przez poszczególne linie lotnicze.

Gdy Twój lot zostanie odwołany:

 • zachowaj kartę pokładową, bilet elektroniczny i inne dokumenty potwierdzające wykupioną podróż,
 • poproś o zapewnienie alternatywnego lotu, zwrot kosztów biletu oraz zapewnienie powrotu do miejsca docelowego,
 • negocjuj z linią lotniczą możliwość wypłaty odszkodowania – niektórzy przewoźnicy w USA przewidują zadośćuczynienia dla pasażerów za odwołane loty mimo braku zobowiązujących ich do tego przepisów (duża konkurencja wymusza dbanie o wizerunek firmy).

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy korzystasz z lotów międzynarodowych i z przesiadką, możesz ubiegać się o odszkodowanie na mocy prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Odszkodowanie za odwołany lot międzynarodowy

Pasażerowie lotów międzynarodowych mogą skorzystać z prawa zwrotu poniesionych kosztów za odwołany lot.

Podróżujesz liniami międzynarodowymi i Twój lot został anulowany? Pamiętaj, aby:

 • zachować kartę pokładową, bilet elektroniczny i inne dokumenty potwierdzające wykupienie podróży (ważny jest 6-cyfrowy numer przypisany do Twojej rezerwacji),
 • poznać przyczynę odwołania lotu – pracownicy mogą wskazać np. „zagrożenie bezpieczeństwa” czy „warunki operacyjne”. Takie ogólne sformułowania nie ułatwiają późniejszego dochodzenia swoich praw, dlatego zawsze staraj się zebrać jak najwięcej szczegółów,
 • poprosić o lot alternatywny lub zwrot kosztów biletu i bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu,
 • zachować rachunki za koszty poniesione w związku z odwołaniem lotu.

Gdy zarezerwowałeś lot międzynarodowy z przesiadką na terenie UE, możesz dochodzić odszkodowania za odwołany lot na podstawie przepisów rozporządzenia unijnego.

Co, gdy przez odwołany lot spóźnisz się na przesiadkę?

Odwołanie lotu sprawiło, że spóźniłeś się na kolejną zarezerwowaną podróż? Przewoźnik odpowiada za spóźnienie wyłącznie wtedy, gdy wykupiłeś lot łączony (tzw. lot z przesiadką). Gdy wykupiłeś 2 bilety na poszczególne loty, dla linii lotniczych są to dwie oddzielne usługi i musisz samodzielnie zadbać o to, aby zdążyć na przesiadkę.

W przypadku lotów łączonych, linie lotnicze odwołujące lot mają obowiązek zapewnić pasażerowi lot alternatywny, który pozwoli mu dotrzeć do celu. Często taki lot jest opóźniony, co sprawia, że pasażer nie zdąża na planowaną przesiadkę. Na podstawie przepisów unijnych ma on prawo żądać zapewnienia lotu alternatywnego do miejsca docelowego lub zrezygnować z podróży i uzyskać zwrot całkowitych kosztów biletu (mimo wykorzystania już części trasy), ponieważ część lotu była dla niego bezcelowa. W przypadku rezygnacji z dalszej podróży, przewoźnik musi zapewnić pasażerowi bezpłatny transport na lotnisko startowe.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za odwołany lot?

Na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych przewoźników znajdziesz adres prawny do korespondencji. Najczęściej linie lotnicze zamieszczają gotowe wzory formularzy reklamacyjnych, które należy wypełnić i przesłać. List z wnioskiem o odszkodowanie za odwołany lot najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające rezerwację (karta pokładowa, bilet elektroniczny, potwierdzenie rezerwacji itp.).

Gdy linie lotnicze nie odpowiedzą na reklamację przez 30 dni lub odmówią wypłaty odszkodowania, masz prawo złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Należy ją przesłać, gdy minie 30 dni od momentu złożenia reklamacji u przewoźnika.

Do skargi należy dołączyć

 • kopię dokumentacji potwierdzającej rezerwację na odwołany lot,
 • kopię reklamacji przesłanej do linii lotniczych,
 • kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika (gdy po upływie 30 dni nie otrzymasz odpowiedzi na reklamację, należy ten fakt wskazać w skardze).

Odwołany lot – odszkodowanie z serwisem Odszkodowaniezaopoznienie.pl

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot jest czasochłonna, wymaga znajomości praw przysługujących pasażerom oraz dokładnego sprawdzenia powodu anulowania trasy przez przewoźnika. Serwis Odszkodowaniezaopoznienie.pl pomoże Ci uzyskać należną rekompensatę i uniknąć ciężkich przepraw z liniami lotniczymi, które bardzo często odrzucają wnioski reklamacyjne z powodu błędów formalnych lub tłumacząc się, że odwołanie lotu było spowodowane siłami wyższymi.

Nasz zespół doskonale zna obowiązujące przepisy prawne i procedury stosowane przez poszczególne linie lotnicze oraz ma dostęp do specjalistycznych baz lotów lotniczych. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz, a my przeanalizujemy sprawę i szybko ustalimy, czy należy Ci się rekompensata i w jakiej wysokości. Następnie poprosimy Cię o przesłanie dokumentów potwierdzających rezerwację na anulowany lot i rozpoczniemy procedurę wnioskowania o odszkodowanie. Przejmiemy na siebie wszystkie formalności, a odzyskane pieniądze przelejemy bezpośrednio na Twój rachunek bankowy. Co ważne, Ty nie ponosisz żadnego ryzyka finansowego – pobieramy wyłącznie prowizję od odzyskanego odszkodowania (21%). Gdy nie uda się nam uzyskać rekompensaty, nic nie zapłacisz!