Prawa pasażerów w zakresie odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie lotu reguluje ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

 

Regulamin świadczenia usług

1. Wyślij informacje na temat twojego lotu i wszystkich zaistniałych okoliczności przy pomocy formularza zgłoszeniowego.
2. Po wstępnej weryfikacji sprawy odeślemy informację zwrotną, deklarując, czy możemy Ci pomóc.
3. Jeżeli przyjmiemy zlecenie, w zwrotnym mailu otrzymasz komplet dokumentów – w tym pełnomocnictwo i wzór umowy.
4. Umowa na świadczenie usługi zostaje zawarta w momencie wysłania przez Ciebie podpisanego pełnomocnictwa drogą mailową.
5. Odesłanie pełnomocnictwa jest równoznaczne z akceptacją umowy i niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przesłanie faktury drogą mailową.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz szanując Twoje prawa zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
2. Na naszej stronie poprzez formularze zgłoszeniowe zbieramy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli przygotować pełnomocnictwo oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.
Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub oddzwaniamy w związku z prośbą o taką formę kontaktu.
Adres e-mail – poprzez pocztę elektroniczną wysyłamy do Ciebie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wszystkie wymagane dokumenty oraz kontaktujemy się z Tobą.
3. W momencie przyjęcia zlecenia poprosimy Ciebie o przesłanie podpisanego pełnomocnictwa, Twojego biletu lotniczego lub rezerwacji. W przypadku skrócenia imprezy turystycznej, poprosimy o przesłanie podpisanego pełnomocnictwa i rezerwacji imprezy. Dokumenty te mogą zawierać twoje dane osobowe.
4. Jeżeli linie lotnicze, biuro podróży lub organ odpowiedzialny za przestrzeganie praw pasażerów będzie wymagał innych dokumentów (np. w przypadku składania skargi), zwrócimy się do Ciebie o ich przesłanie do nas oraz o wyrażenie zgody na ich przekazanie.
5. Powyższe dane osobowe gromadzimy w celu reprezentowania Ciebie w postępowaniu o uzyskanie odszkodowania od przewoźnika lotniczego lub rekompensaty od biura podróży oraz dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych.
6. Imię i nazwisko, pełnomocnictwo, bilety lotnicze lub rezerwacje zostaną udostępnione przewoźnikowi lub biuru podróży wraz z wnioskiem (złożonym w Twoim imieniu) o wypłatę odszkodowania lub rekompensaty. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (dane zawarte na fakturze) przetwarzane będą przez biuro księgowe na podstawie zawartej umowy tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres trwania procedury uzyskiwania odszkodowania lub rekompensaty. Po zakończonym postępowaniu zostaną usunięte. Faktury przechowywane są przez okres wskazany w przepisach.
8. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
9. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 21 i innych RODO). Ponadto Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: biuro@odszkodowaniezaopoznienie.pl
10. Administratorem Danych Osobowych jest: Marcin Bonisławski prowadzący działalność odszkodowaniezaopoznienie.pl Marcin Bonisławski, ul. Nagórskiego 9E/11 80-463 Gdańsk.